Petycja w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków

Protestujemy przeciw zmianie prawa dla poszukiwaczy zabytków


Unsplashed background img 1
Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zagraża dziedzictwu archeologicznemu. Na tej stronie znajdują się materiały dodatkowe do petycji, w której domagamy się zatrzymania prac nad tą nowelizacją.
Petition - English version
Ostatnio dodane:

brightness_1 17.08.2023, przeszło 100 lat po tym, jak w odradzającej się Polsce powstały pierwsze zręby systemu ochrony zabytków opartego na wiedzy (naukowcy, uniwersytety, muzea) i autorytecie państwa (wyspecjalizowane urzędy), sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zabytków, która ten system demontuje. Wracamy do koncepcji "prywatyzacji" ochrony zabytków, w której uprzywilejowanym podmiotem są prywatni kolekcjonerzy, poszukujący zabytków dla własnej satysfakcji i ew. dzielący się nimi wedle uznania z resztą społeczeństwa. Polskie dziedzictwo narodowe ponosiło w przeszłości ciężkie straty, nigdy jednak w skutek działania własnych posłów. Liczymy, że Prezydent Andrzej Duda nie złoży swojego podpisu pod tą haniebną ustawą.
brightness_1Mocne stanowisko European Association of Archaeologists (EAA) - jednej z najważniejszych organizacji archeologicznych w Europie i na świecie | [tłum. PL] .

Prawo powinno chronić dziedzictwo archeologiczne, a nie tworzyć zachęty do jego niszczenia.

Unsplashed background img 3